اعتبار لیست قیمت ها تا فروردین ۱۴۰۱

 

 لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-ساده

نوع جنستعدادسایزیک رو/دو روچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
سلفون مات مخملی1,00048 × 85یک رو3800007 روز0
سلفون مات مخملی1,00048 × 85دو رو3950007 روز0
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی1,00048 × 85دو رو2390005 روز2840002 روز
کتان آلمان1,00048 × 85یک رو2540005 روز2960002 روز
کتان آلمان1,00048 × 85دو رو2610005 روز3050002 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی1,00090 × 60دو رو2390005 روز2840002 روز
سلفون براق1,00048 × 85یک رو1320005 روز1590001 روز
سلفون براق1,00048 × 85دو رو1760005 روز2080001 روز
سلفون مات1,00048 × 85یک رو1320005 روز1590001 روز
سلفون مات1,00048 × 85دو رو1760005 روز2080001 روز
گلاسه یووی1,00048 × 85یک رو1190005 روز1430001 روز
گلاسه یووی1,00048 × 85دو رو1490005 روز1770001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60دو رو1640005 روز1990002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60دو رو1640005 روز1990002 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی1,00090 × 60دو رو21500015 روز0
طرح چرم 1000 عددی1,00048 × 85دو رو16100015 روز0
کتان امباس1,00048 × 85یک رو2040005 روز2400001 روز
کتان امباس1,00048 × 85دو رو2100005 روز2470001 روز
سوسماری1,00048 × 85یک رو17600010 روز0
سوسماری1,00048 × 85دو رو18800010 روز0
مقوا پشت طوسی فیلتردار1,00048 × 85یک رو10800015 روز0
کتان امباس دورگرد1,00090 × 60دو رو29300010 روز0
کارتی 300 گرم دورگرد1,00090 × 60دو رو27000015 روز0
کارتی 300 گرم1,00048 × 85یک رو20000015 روز0
کارتی 300 گرم1,00048 × 85دو رو20700015 روز0
گلاسه بدون روکش دورگرد1,00090 × 60دو رو2030008 روز0
گلاسه بدون روکش1,00048 × 85یک رو1050007 روز1280001 روز
گلاسه بدون روکش1,00048 × 85دو رو1220007 روز1470001 روز
گلاسه فیلتردار1,00048 × 85یک رو1190007 روز1430001 روز
1,00048 × 85دو رو1490007 روز1770001 روز

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-فانتزی

نوع جنستعدادسایزیک رو/دو روچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
لمینت برجسته طلاکوب1,00056 × 59 mmدو رو58800010 روز6580004 روز
لمینت برجسته طلاکوب90 × 60 mmدو رو78300010 روز8930004 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی1,00090 × 60 mmدو رو34100010 روز4080004 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب1,00090 × 60 mmدو رو61300010 روز7060004 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی1,00090 × 60 mmدو رو5680007 روز0
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی1,00090 × 60دو رو63900010 روز0
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب1,00090 × 60دو رو91000010 روز0
سلفون مات طرح موج 1000 عددی1,00090 × 60دو رو32000010 روز0
لمینت براق طرح موج1,000طرح موجدو رو48700010 روز5480002 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی1,00090 × 60دو رو4870007 روز5480002 روز
لمینت برجسته 1000 عددی1,00090 × 60دو رو4730007 روز5330003 روز
کارتی 300 گرم نقره کوب1,00085 × 48یک رو43100015 روز0
کارتی 300 گرم نقره کوب1,00085 × 48دو رو43900015 روز0
لمینت برجسته مخملی1,00056 × 59دو رو57700010 روز0
لمینت برجسته مخملی1,00090 × 60دو رو76900010 روز0
کتان امباس دورگرد طلاکوب1,00090 × 60دو رو63800015 روز0
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1,000ویزیت پروانه ایدو رو32000010 روز0
لمینت برجسته مخملی طلاکوب1,00056 × 59دو رو91500013 روز0
لمینت برجسته مخملی طلاکوب1,00090 × 60دو رو122500013 روز0
کتان لمینت امباس طلاکوب1,0005.9 * 5.6 Cmدو رو65100012 روز0
کتان لمینت امباس طلاکوب1,00090 × 60دو رو89200012 روز0
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب و موضعی1,00090 × 60دو رو93800010 روز0
لمینت براق مربع دورگرد1,00055 × 55دو رو31700010 روز0
لمینت براق ویزیتی دورگرد1,00085 × 48دو رو39000010 روز0
لمینت برجسته کوچک1,00056 × 59دو رو3550007 روز4030003 روز
لمینت برجسته ویزیتی1,00085 × 48دو رو3790007 روز4290003 روز
کتان امباس طلاکوب1,00085 × 48یک رو45600015 روز0
کتان امباس طلاکوب1,00085 × 48دو رو46400015 روز0
سلفون براق طرح موج 1000 عددی1,00090 × 60دو رو32000010 روز0
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 60دو رو2810005 روز3220002 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )1,00090 × 60دو رو77900010 روز8880003 روز
کتان لمینت امباس دورگرد1,00056 × 59دو رو37200012 روز0
کتان لمینت امباس دورگرد1,00090 × 60دو رو56600012 روز0
لمینت برجسته 500 عددی50056 × 59دو رو2670007 روز3060004 روز
لمینت برجسته 500 عددی1,00090 × 60دو رو3520007 روز4000004 روز
کرافت دورگرد1,00090 × 60دو رو26200015 روز0
کارتی 300 گرم نقره کوب دورگرد1,00090 × 60دو رو61300015 روز0
لمینت براق دایره1,00055 × 55دو رو34100010 روز0
سلفون براق طلاکوب1,00085 × 48دو رو39700010 روز0
سلفون مات طلاکوب1,00085 × 48دو رو39700010 روز0

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-مدیریتی-PVC

نوع جنستعدادسایزیک رو / دو روچاپ معمولیتحویل
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50086.5× 57 mmدو رو5930005 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50086.5 × 57 mmدو رو49000010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد1,00089 × 57 mmدو رو22840005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50089 × 57 mmدو رو13090005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50086.5 × 57 mmیک رو6440005 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25089 × 57 mmدو رو8270005 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50088.6× 57 mmدو رو171800015 روز
پی وی سی 500 میکرون (با روکش براق) 500عدد50089 × 57 mmدو رو99200010 روز
پی وی سی 500 میکرون (با روکش براق) 1000عدد1,00089 × 57 mmدو رو155000010 روز

لیست-قیمت-چاپ-لیبل-برچسب

نوع جنستعدادسایزچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
لیبل یووی1,00085 × 48 1660005 روز1960002 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)1,00085 × 48 7240007 روز0
لیبل سی دی1,000130 * 13011680005 روز0
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)1,00085 × 48 7240007 روز0
لیبل متالایز1,00085 × 48 84400024 روز0
لیبل بدون روکش1,00085 × 48 1660007 روز1960002 روز
لیبل طلاکوب بدون روکش1,00085 × 48 27800015 روز3490004 روز
لیبل سلفون براق طلاکوب1,00085 × 48 30700010 روز3820004 روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه1,00085 × 48 35200010 روز0
لیبل سلفون براق ( 6 ساعته )1,00085 × 48 1990005 روز2240002 روز
لیبل فیلتردار1,00085 × 48 1660005 روز1960002 روز
لیبل سلفون براق1,00085 × 48 1790005 روز2100002 روز
لیبل یووی ( 6 ساعته )1,00085 × 48 1860006 ساعت2100006 ساعت
لیبل سلفون مات طلاکوب1,00085 × 48 30700012 روز0
لیبل سلفون مات1,00085 × 48 17900012 روز0

لیست-قیمت-چاپ-تراکت

نوع جنستعدادسایزیک رو / دو روچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
تراکت تحریر 80 گرم1,000A4یک رو4960005 روز5700002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000A4دو رو6980005 روز7910002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000A5یک رو2480005 روز2890002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000A5دو رو3490005 روز4000002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000A6یک رو1240005 روز1450002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000A6دو رو1760005 روز2010002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2,000A4یک رو8000007 روز9120002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2,000A4دو رو10330007 روز11670002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2,000A5یک رو4000007 روز4650002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2,000A5دو رو5170007 روز5920002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2,000A6یک رو2000007 روز2370002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2,000A6دو رو2590007 روز3010002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5,000A4یک رو16570007 روز18600002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5,000A4دو رو19360007 روز21660002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5,000A5یک رو8300007 روز9440002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5,000A5دو رو9690007 روز10970002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5,000A6یک رو4140007 روز4800002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5,000A6دو رو4840007 روز5560002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000A4یک رو7440005 روز8420002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000A4دو رو9460005 روز10630002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000A5یک رو3720005 روز4250002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000A5دو رو4730005 روز5360002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000A6یک رو1860005 روز2130002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000A6دو رو2380005 روز2690002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5,000A4یک رو29040005 روز32270002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5,000A4دو رو31830005 روز35330002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5,000A5یک رو14530005 روز16270002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5,000A5دو رو15920005 روز17800002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5,000A6یک رو7260005 روز8220002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5,000A6دو رو7960005 روز8980002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2,000A4یک رو12980005 روز14570002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2,000A4دو رو15300005 روز17120002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2,000A5یک رو6490005 روز7370002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2,000A5دو رو7660005 روز8660002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2,000A6یک رو3240005 روز3730002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2,000A6دو رو3830005 روز4370002 روز
تراکت تحریر صدفی 80 گرم1,000A4یک رو71800015 روز0
تراکت تحریر صدفی 80 گرم1,000A4دو رو112000015 روز0
تراکت تحریر صدفی 80 گرم1,000A5یک رو36000015 روز0
تراکت تحریر صدفی 80 گرم1,000A5دو رو56000015 روز0
تراکت تحریر صدفی 80 گرم1,000A6یک رو18000015 روز0
تراکت تحریر صدفی 80 گرم1,000A6دو رو28100015 روز0
A3 تراکت تحریر 80 گرم 1,000A3یک رو12130005 روز13810002 روز
A3 تراکت تحریر 80 گرم 1,000A3دو رو18260005 روز20540002 روز
A3 تراکت تحریر 80 گرم 2,000A3یک رو19320006 روز21870002 روز
A3 تراکت تحریر 80 گرم 2,000A3دو رو26600006 روز29860002 روز
A3 تراکت تحریر 80 گرم 5,000A3یک رو35470006 روز39750002 روز
A3 تراکت تحریر 80 گرم 5,000A3دو رو40460006 روز46410002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم1,000A4یک رو11010007 روز0
تراکت گلاسه 170 گرم1,000A4دو رو12560007 روز0
تراکت گلاسه 170 گرم1,000A5یک رو6050007 روز0
تراکت گلاسه 170 گرم1,000A5دو رو6980007 روز0
تراکت گلاسه 170 گرم1,000A6یک رو3880007 روز0
تراکت گلاسه 170 گرم1,000A6دو رو4500007 روز0
تراکت کارتی 140 گرم1,000A4یک رو125800012 روز0
تراکت کارتی 140 گرم1,000A5یک رو63000012 روز0
تراکت کارتی 140 گرم2,000A4یک رو220600012 روز0
تراکت کارتی 140 گرم2,000A5یک رو110400012 روز0
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)1,000A4یک رو6760007 روز7670002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)1,000A4دو رو9790007 روز10990002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)1,000A5یک رو3380007 روز3880002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)1,000A5دو رو4900007 روز5550002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)1,000A6یک رو1690007 روز1940002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)1,000A6دو رو2450007 روز2780002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)2,000A4یک رو10700007 روز12070002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)2,000A4دو رو14190007 روز15900002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)2,000A5یک رو5350007 روز6120002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)2,000A5دو رو7100007 روز8050002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)2,000A6یک رو2690007 روز3120002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)2,000A6دو رو3550007 روز4070002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)5,000A4یک رو21690007 روز24210002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)5,000A4دو رو25870007 روز28800002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)5,000A5یک رو10850007 روز12240002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)5,000A5دو رو12950007 روز14540002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)5,000A6یک رو5430007 روز6210002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)5,000A6دو رو6470007 روز7350002 روز
سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)1,000A4یک رو8300007 روز0
سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)1,000A4دو رو12950007 روز0
سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)1,000A5یک رو4160007 روز0
سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)1,000A5دو رو6480007 روز0
سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)1,000A4یک رو10620007 روز0
سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)1,000A4دو رو15270007 روز0
سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)1,000A5یک رو5320007 روز0
سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)1,000A5دو رو7650007 روز0
تراکت گلاسه 170 گرم4,000A4یک رو34060007 روز37780002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4,000A4دو رو37410007 روز41450002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4,000A5یک رو17040007 روز19030002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4,000A5دو رو18710007 روز20860002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4,000A6یک رو8510007 روز9590002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4,000A6دو رو9350007 روز10510002 روز
تراکت کرافت 80 گرم1,000A4یک رو60500010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم1,000A4دو رو81600010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم1,000A5یک رو30300010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم1,000A5دو رو40800010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم1,000A6یک رو15200010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم1,000A6دو رو20500010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم2,000A4یک رو101600010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم2,000A4دو رو125800010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم2,000A5یک رو50900010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم2,000A5دو رو63000010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم2,000A6یک رو25500010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم2,000A6دو رو31500010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم5,000A4یک رو218900010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم5,000A4دو رو248000010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم5,000A5یک رو109500010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم5,000A5دو رو124000010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم5,000A6یک رو54800010 روز0
تراکت کرافت 80 گرم5,000A6دو رو62000010 روز0
یاداشت تحریر 801,0009.6 x 10 cmیک رو830007 روز0
یاداشت تحریر 811,0009.6 x 10 cmدو رو1170007 روز0
یاداشت تحریر 822,0009.6 x 10 cmیک رو1340007 روز0
یاداشت تحریر 832,0009.6 x 10 cmدو رو1730007 روز0
یاداشت تحریر 845,0009.6 x 10 cmیک رو2760007 روز0
یاداشت تحریر 855,0009.6 x 10 cmدو رو3230007 روز0

لیست-قیمت-چاپ-پاکت

 

 


کلمات کلیدی : کارت ویزیت  , طراحی کارت ویزیت  , چاپ کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت  , هزینه طراحی کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت سلفون براق یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون مات یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت لمینت براق ,  قیمت کارت ویزیت لمینت مات , شیت کارت ویزیت  , کارت ویزیت pvc  , لیبل شیشه ای , کارت ویزیت مخمل  , کارت ویزیت طلاکوب  , چاپ فوری کارت ویزیت , چاپ فوری تراکتچاپ فوری کاتالوگ , قیمت چاپ کارت ویزیت , قیمت چاپ لیبل شیشه ایقیمت کارت ویزیت pvcقیمت چاپ کارت ویزیت شیشه ای , قیمت کارت ویزیت برفکی , قیمت چاپ کارت ویزیت چرم یک رو و دو روقیمت چاپ کارت ویزیت کتان یک رو و دو روقیمت چاپ کارت ویزیت برجستهقیمت چاپ کارت ویزیت برجسته طلاکوبقیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات , قیمت کارت ویزیت آهنربایی , قیمت لیبل , قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمقیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمقیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمقیمت چاپ سربرگ تحریرقیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمقیمت چاپ تراکت A4قیمت چاپ تراکت A5قیمت چاپ تراکت A6قیمت چاپ تراکت B4قیمت چاپ تراکت B5 , طراحی و چاپ تراکتارزانترین چاپ تراکتچاپ تراکت ارزان
error: ای بابا ، چیکار میخوای بکنی؟